Petrol ve doğal gaz şirketleri, petrol sahası hizmetleri maliyetlerini kontrol etmek ve mevcut ekonomik ortamda proje riskini azaltmak için artan bir baskıyla karşı karşıyalar. Böylece proje müdürleri projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmek ve tüm kaynakları optimize etmek için herzamankinden daha fazla doğru yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Asta Powerproject dünya çapındaki birçok başarılı projeye imza atmıştır ve petrol & doğal gaz şirketlerine projelerini etkin bir şekilde yönetme ve değişen pazar koşullarını takip edebilme imkanı sağlayabilmektedir.

Petrol ve doğal gaz şirketleri Asta Powerproject ile, güçlü yazılım özelliklerini kullanarak başarıyla planma, yönetme ve proje teslimi yapabilirler. Bunlar:

Yüksek performanslı zamanlama
Esnek ‘ Ya…ise’ planlaması
Proje ve kaynak kontrolü
Proje risklerinin etkisini anlamak için risk analizi
Eksiksiz ilerleme raporu
Proje planlarını sunum yapabilme
Tüm paydaşlar için hazırlanmış güçlü,uyarlanmış raporlama
Tüm proje ekipleri arasında güçlü iletişim ve işbirliği