Primavera, kurumsal ölçekli proje yönetimi ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş ve ilişkisel veri tabanları üzerinde çalışan bir üründür. Proje kontrolü için gerekli olan bilgilere merkezi bir noktadan ulaşmayı, çeşitli yerlerde çalışan proje ekiplerini koordine etmeyi sağlar.
Primavera tekil olarak projelerinizin başarısını sağlamanın ötesinde, proje portföyünüzün ve kaynaklarınızın, stratejik hedeflerinize doğru başarıyla yöneltilmesine yardımcı olur. Piyasadaki en gelişmiş proje yönetimi ürün olan Primavera, ortak veritabanını paylaşan, rol tabanlı araçlardan oluşmaktadır.

  • Primavera ölçeklenebilir, çok kullanıcılı, çok projeli bir yazılımdır ve yüzlerce projeyi ve binlerce kaynağı, yüzbinlerce aktiviteyi destekler.
  • Enterprise Project Structure (EPS) ile projeleri hiyerarşik bir yapıda organize eder.
  • Gantt, PERT, Kaynak Kullanım Profilleri/Tabloları, Aktivite Kullanım
  • Profilleri/Tabloları, Trace Logic, WBS şeması, İzleme Görünümleri
  • Organizational breakdown structure (OBS)
  • Hiyerarşik kaynak kütüğü (RBS)
  • Proje dokümanları…

İletişim ve Şeffaflık

Proje yönetiminin üstesinden gelmek zorunda olduğu engellerden biri proje bilgilerinin zamanında ve istenildiği biçimde proje taraflarına iletilmesidir.

Kaynakların Etkin Kullanımı

Kurumsal proje yönetimi vizyonu, projelerin ve aktivitelerin dışında kaynakların da etkin bir şekilde yönetilmesini ve proje ve kaynak performansının izlenebilirliğini ve verimliliği beraberinde getirir.

Tekrarlanan Proje Başarısı

Projeleri zamanında ve bütçesinde tamamlamak, sürekli ve sürdürülebilir başarı için yeterli değildir. Asıl olan firmaların kurumsal tecrübelerini biriktirmeleri, bunlardan ders almaları ve sonuçlarını yeni projelere taşımalarıdır.

Güncel ve Doğru Bilgi

Proje yöneticileri ve proje yönetim sürecinin bir parçası olan tüm yöneticiler, proje veri tabanındaki doğru bilgiler ışığında kararlar verebileceklerdir.