TILOS (Time Location System ) proje yönetim çözümü  olup doğrusal projelerde Ne – Nezaman – Nerede – Ne Kadar – Kim – Nasıl ile başlayan sorulara cevap vermek için geliştirilmiş proje planlama ve kontrol mühendislik çözümüdür. Standart proje yönetim yazılımlarının aksine TILOS 20 senelik bilgi birikimiyle müşterilerine uluslararası platformda bir çok önemli projede başarıyla uygulanan know-how ları beraberinde sunmaktadır.

Doğrusal projeler olan otoyol, demiryolu, metro, tünel, köprü, boru hattı, altyapı elektrik hattı projelerini diğer inşaat projelerinden ayıran en büyük özelikleri sadece zaman kriterinin değil, mesafe-lokasyon kavramında büyük önem taşımasıdır. Standart bina projeleri aynı lokasyonda dikey yapılan projelerdir. Ancak doğrusal projeler bir hat üzerinde proje süresi boyunca farklı mesafelerde imalat yapılmasını gerektirmektedir. Proje yöneticileri ve çalışanları doğrusal projelerde sadece ‘ne zaman’ sorusuna değil aynı zamanda ‘Nerede’ sorusunda da cevap aramaktadırlar.

TILOS  farklı yapı endüstrisindede kullanılmaktadır.

TILOS:

 • Kolay ve Güçlü kullanımı
 • Birçok uluslar arası büyük projelerde kullanılmış ve kullanılıyor olması
 • Dil desteği ve müşteri memnuniyeti
 • Lineer projeleriniz için mükemmel bir projeye planlama ve yönetim aracı oluşu
 • TILOS’ u Lineer projelerinizde vazgeçilmez kılıyor.

TILOS kullanıcılarının : TILOS hakkındaki düşünceleri.

TILOS Lineer Planlama Yöntemi


TILOS, planlama yaparken projelerinizde daha fazla görselliği öne çıkarmak ve karmaşık olan projelerinizi daha kolay anlaşılır hale getirmek için tasarlanmıştır.

TILOS’un diğer bir faydası ise tüm veri akışını, zaman ve yer konumunu aynı kağıt üzerinde görmenizi sağlar. CPM ile ağ üzerinden daha fazla analitik analiz raporlama ve projenizdeki son gelişmeleri karşılaştırmanıza hatta yeni veriler oluşturmanıza olanak sağlar.

Zaman–Mesafe diyagramı bir çok ülkede farklı isimlerle anılıyor, en çok kullanılan kavramlar:

 • Lineer Planlama Yöntemi-Linear Scheduling Method (LSM)
 • Zaman–Mesafe Diyagramı-Time Distance Diagram
 • Zaman-Mekan Diyagramı-Time Location Diagram
 • Zaman-Mesafe-Time Chainage
 • French Diyagramı-French Diagram
 • March Çizelgesi-March Chart

TILOS Asta Powerproject, Microsft Project ve Primavera ile integre çalışarak, iki taraflı bilgi akışını kolaylıkla sağlamaktadır. Ayrıca İnşaat sektöründe her safada kullanmış olduğunuz Excel tablolarını kolaylıkla TILOS a aktarabilir veya TILOS dan Excele alabilirsiniz. TILOS ayrıca Google Earth İntegrasyonu ile size projenizin görsel olarak ilerlemelerini internet üzerinden sunar.

 • CPM analizi , Zaman-Mesafe diyagramında kritik yol göstergesi
 • Tüm köprü, otoyol, tünel, boru hattı, demir yolu projelerinizde istasyon,pompa vs gibi Zaman-Mesafe diyagramı bağlantısı yapabilirsiniz.
 • Maliyet yönetimi, kaynak , gelir-gider ve konum bilgileri üzerinde tam kontrol.
 • Yapım hattı üzerindeki ilerleyiş kontrolü.

Proje Zaman-Kaynak-Gider-Gelir-Miktar-Lokasyonları ile ilgili bütün proje detaylarının tek bir A4 çıktısında alabilme

TILOS Ne – Nezaman – Nerede – Ne Kadar – Kim – Nasıl ile başlayan sorulara cevap vermek için geliştirilmiş proje planlama ve kontrol mühendislik çözümüdür ve bunların tamamını tek bir raporla aynı anda sunar. TILOS ile hazırlanmış bir iş programını A4 çıktısı olarak yanınıza alıp, projede yeralan, bütün paydaşların katıldığı bir toplantıya girdiğinizde, size gelebilecek zaman, kapsam, gider, gelir, malzeme, ekipman, insan kaynağı ile ilgili bütün sorulara herhangi bir belge yada yazılıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla cevap verebilirsiniz.

Lineer planlamayla yer-zaman verileri arasında daha fazla iletişim kurabilir ve yönetebilirsiniz.Bu da yer ve zamanlama verileri arasındaki bağlantıyı, inşaat planının daha hızlı ve daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

 

Lineer(Doğrusal) Planlama Nasıl Okunur?


Her göreve atanan yol mesafesi ile ilgili veriler sayesinde Doğrusal Planlamalar daha fazla bilgi ile iletişim kurabilir. Saha ve planlama verileri arasındaki bağlantı, imar planının daha hızlı ve daha etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

 • Genellikle mesafe yatay eksende, zaman ise dikey eksendedir (Tam tersi de olabilir).Ayrıca görev doğrusunun eğimi çalışma alanındaki ekibin hızını ve verimliliğini gösterir.
 • Örtüşmeyen görev doğruları ise olası tuzak noktalarını ve imar planının çalışmadığını gösterir.
 • Doğrusal olmayan aktiviteler, saha ekibi dururken, blok görevler olarak gösterilir. Örnek olarak blok su tesisatı kurulumu, yol kazı çalışmaları ve köprü temel atma çalışması vs.
 • Kısıtlı alanlar, araziye erişim izni veya çevre sorunları gibi etkenlerle , belirli bir zaman ve mesafe çerçevesinde görev planlaması yapmayı zorlaştırır(kuş alanları, ender bitki örtüsü olan alanlar). Uyuşmazlık algılaması hangi görevlerin birbirine ters düştüğünü vurgular.

 

Proje Sahası Detayları Nasıl Açıklanır?


Yükseklik ve geçiş listeleri gibi saha ile ilişkili veriler planlama ve kısıtlamaları tanımlama yolunda size yardımcı olur.  Çoğu veri planlama çalışmaya başlamadan önce kullanım için mevcuttur. TILOS bu verileri kolayca alarak plan sürecinde veri iletişimini kolaylaştırır ve aynı zamanda çift giriş problemini de ortadan kaldırır .

 • Semboller ve resimlerin mesafe eksenine konulması, projede gerçekleştirilecek olan çalışmayı açıklamada yardımcı olur .
 • Ölçekler ve şebekeler önemli istasyon noktalarını gösterir. Aynı zamanda istasyonlara atanan şebeke çizgileri  veri girişini kolaylaştırır.
 • Hız profilleri modeli doğrusal olmayan verimlilik oranları projenin farklı bölümlerinde: yamaç alanları, sulak alanlar, ağır kaya alanları gibi alanlarda devreye girer.
 • Mesafe ile ilgili grafikler: kesme ve dolgu bölümlerini gösteren yükseklik, eğim diyagramları veya kitle mesafe profilleri  doğrudan profil verilerinden elde edilebilir.

 

Planımı Güncel Tutmayı Nasıl Başarabilirim?


Çoğu proje yönetim sisteminde süreç, yüzdelik değer  tahmin edilirken gerçek zaman ve yüzdesel tamamlanmışlık kullanılır. TILOS saha verilerine dayalı olarak her görev için ilerleme kaydı yapabilir ve proje bölümlerinden hangilerinin henüz tamamlanmamış olduğunu gösterir.

 • İlerleme 3 şekilde kaydedilebilir yüzdeye dayalı, iş tabanlı veya mesafe tabanlı. Çalışmanın tamamlandığı tüm durumlarda hassas konum bilgisi gerekmektedir. Bu ilerleme basit bir mesafe çubuk diyagramı ile, tamamlanmış bölümleri göstermede yardımcı olabilir.
 • Kalan çalışma proje hedeflerini karşılamak için yeniden değerlendirilebilir. Bu kaynak artırma ya da imar planında değişikliğe giderek gerçekleştirilebilir.
 • Temel hat, erken bir aşamada plan ve proje ilerlemesi ile  hedeflerin gecikmesi arasındaki farklılıkları gösterir.
 • İlerleme verileri günlük saha raporlarından TILOSa aktarılabilir. Esnek bir geçiş özelliği ile Excel dosyalarından verileri okur ve ilerlemeyi direkt olarak aktivitelere atar, sonuçları ve güncellemeleri analiz ederek kalan iş programını belirler.

 

Aktivite oluşturmanın 5 farklı yolu


 1. Ekranda Çizme: En doğal yol, kağıt üzerine çizdiğiniz gibi, ekranda grafiksel olarak  planı çizmenizdir. TILOS hatları gerçek zaman ve mesafe verilerine dönüştürür. İletideki değişiklikler direkt olarak çizime dönüştürülür.
 2. Çubuk Diyagramı: Diğer uygulamalardan da bildiğiniz gibi, faaliyetleri direkt olarak çubuk diyagrama çizebilirsiniz.
 3. Veri Alma: Bağlantılar ve kaynaklardan oluşan aktivite listeleri TILOSa kolayca geçirebilir ve zaman mesafe diyagramı olarak görüntüleyebilirsiniz.
 4. Aktivite Gruplarını Ekleme: Önceden modellenmiş aktivite grupları, birbiri ardına gerçekleştirilen, tek bir aktivitede oluşturulabilir(örn. Hendek açma- Boru döşeme- Hendek dolgu).
 5. Aktivite Listesi: İlk olarak iş paketlerinin bir listesini oluşturun ve uzaklık değerlerini elle ya da sektör listesini kullanarak düzenleyin. Onlar zaman mesafesi görünümünde otomatik olarak görünür. Sektör listesi önceden tanımlanmış yer alanları ile işin nerede yapılacağını gösteren bir tablodur.

 

İlişkilendirmeleri oluşturmanın 3 farklı yolu


 1. Ekranda Çizme: En doğal yol fare yardımı ile aktiviteleri ekranda ilişkilendirebilirsiniz.
 2. Bağlantı Listesi: Bağlantı yapılarını basit bir şekilde oluşturup, bir liste görünümü kazandırarak  iyi bir genel görünüm edinin.
 3. Veri Alma: Eğer bunlar  önceden CPM tabanlı bir planlama sisteminde çalışmış ise, veri alımı size ilişkilendirme oluşturmanın en hızlı yolunu sağlar.

 

Daha fazla Yeniden Planlama seçenekleri


TILOS alan konumu etkisini planlamaya yansıtacak birçok benzersiz özelliğe sahiptir, bunlar:

 • Mesafe Tutma:2 aktivite arasında gerekli olan mesafeyi yerleştir, TILOS bunu her yeniden planlamada ayarlayacaktır (örn. Boru hattı kazısı herzaman boru döşemenin 100 metre önünde olması gerekmektedir).
 • Aktiviteler Arası Senkronizasyon:Bu seçenek kaynak etkinliği değiştirildiği zaman, birbirine bağlantılı iki aktivitenin herzaman konum  ile  senkronize halde olduğundan emin olur (örn. eğer boru hattı kazı süresi güncellenirse buna senkronize olarak boru döşeme süresi de güncellenecektir ).
 • Hız Senkronizasyonu:2 süreç parelel ve aynı hızda çalışıyorsa. TILOS ana aktivite hızı değiştiği takdirde diğer aktivite hızlarının da değişeceğinden emin olur.
 • Buluşma Noktası:Eğer iki ekip aynı iş paketi üzerinde fakat farklı yerlerde , farklı hızlarda çalışıyorsa,  TILOS uçtan uca bir bağlantı ayarlayarak otomatik buluşma noktasını ayarlar .

Lineer Projelerinizde Tilos Kullanmanız İçin En Önemli 10 Neden


Proje planlamanızı grakfiksel çizimlerle kolayca oluşturabilme

TILOS sadece planlamacıların kullanması için geliştirilmemiştir. Proje çalışanlarının kolaylıkla ve hızlı bir şekilde planlama yapıp projeyi analiz edebilmeleri için üretilmiştir.  Bütün planlama süreci grafiksel olarak hazır şablonların çizimi ile görsel olarak planlanabilir. Kurulumla birlikte her sektörün kullandığı aktivite şablonlarının %90 TILOS kütüphanesinde kullanımınıza hazırdır. Ayrıca her kullanıcı kolaylıkla sınırsız aktivite şablonu oluşturabilir.

Proje gider ve kaynaklarınız üzerinde tam kontrol

TILOS bütün proje kriterlerinin tek bir platformdan aynı anda yönetilmesine olanak sağlar. Birbiri ile alakalı olan bu kriterler, bir değişiklik durumunda diğer değerlere etkisini anında gösterir. Planlama safasında yapılacak iş için kullanılması gerekli olan kaynakların sayısı, maliyeti ve zamanı ile ilgili olarak size fikir verir. Projenizdeki diğer maliyetlerinizle birlikte, projenizin zamana ve mesafeye göre maliyetlerini gösterir. Gelir ve hakediş kriterleri sisteme girildiğinde proje nakit akış tablosuna anında ulaşabilirsiniz. Projenizin başlaması ile birlikte planlanan kaynak ve maliyetinizi, gerçekleşen kaynak ve maliyetlerinizle kıyaslayıp, performansınızı ölçebilirsiniz.

Planlama mantık hatalarını minimuma indirme

Diğer proje yönetim yazılımlarında sadece zaman bazlı planlama yapabilirsiniz. Bu da uzun projelerde mesafe ekseninin görünmemesi sebebi ile kolaylıkla mantık hatası yapmanıza zemin hazırlayabilir. İstisnalar dışında aynı nokta yada km de iki farklı disiplinde çalışmanız mümkün değildir. TILOS bu tarz çakışmaları görsel olarak analiz etmenizin yanında anında uyarı mesajları verir.

Hızlı planlama yapıp sisteme hızlı veri girişi

Diğer proje yönetim yazılımlarında, örnek olarak 20km uzunlukta bir projede her 100m de neler olup bittiğini planlayıp kontrol etmek isterseniz tek bir disiplin aktivitesini 200 kere sisteme girmeniz gerekmektedir. Bu aktiviteyi TILOS da sadece 1 kez oluşturmanız yeterlidir. Projenizi TILOS da oluşturacağınız 30-40 adet aktivite ile planlayıp kontrol etmeniz size gerek planlama sürecinde gereksede kontrol sürecinde data girişinde büyük kolaylık sağlayacaktır. TILOS da 40 aktivite ile yönettiğiniz projeniz, diğer planlama yazılımlarında ancak 8,000 aktivite oluşturmanızla mümkündür. Bu sebepten diğer sistemlerde planlamacılar zamanların büyük kısmını sisteme data girip, yazılım operatörlüğü yapmak için harcamalarına sebep olur. TILOS kullanan firmalarda planlamacılar asıl görevleri olan planlama işine odaklanırlar.

Diğer planlama yazılımlarıyla tam uyumluluk

TILOS Asta Powerproject, Microsft Project ve Primavera ile integre çalışarak, iki taraflı bilgi akışını kolaylıkla sağlamaktadır. Ayrıca İnşaat sektöründe her safada kullanmış olduğunuz Excel tablolarını kolaylıkla TILOS a aktarabilir veya TILOS dan Excele alabilirsiniz. TILOS ayrıca Google Earth İntegrasyonu ile size projenizin görsel olarak ilerlemelerini internet üzerinden sunar.

Proje planı ve gerçekleşen ilerlemeleri anında kıyaslayabilme

TILOS sadecece bir raporlama sistemi değildir. İçerisinde çubuk diyagramlar dahil, kritik yol analizi yapabilen ve PMI tarafından belirtilen 5 süreçte de projenizi yönetmek için gerekli araçları bulabileceğiniz bir çözümdür. Planlama etabının sonunda projenizi hedef program (Baseline) olarak kaydedip, proje ilerlemelerinizi sisteme girdiğinizde TILOS size planlanan ve gerçekleşen değerler arasındaki farkları ve farkların proje bitiş zamanına, adam-saatlere, bütçeye etkisini anında gösterir ve projenizin performansını ölçmenizde size yardımcı olur.

Hem mesafe hem de zaman bazlı hızlı raporlama alabilme

Proje Maliyet ve adam saat raporlarınız aylık yada diğer zaman biriminde alabilmenizin yanında size projenizi ‘m’ ve ‘km’ bazlı olarak kaynak, maliyet ve gelir analizi yapmanıza olanak tanır. Önek olarak metro projesinde A istasyonundan B istasyonuna kadar yapılan işlerde kullandığınız kaynakların sayıları ve maliyetini verir. Diğer bir örnek ise çalışmakta olduğunuz projenizin 12+300km ile 14+200km arasında yapılan işlerin en ince kıvrımlarına kadar, kullanılan malzeme, insan ve makine kaynaklarının adetler, adam saatleri, maliyetleri ve işvereninizden talep edeceğiniz hakediş rakamlarını anında görebilirsiniz.

Proje Zaman-Kaynak-Gider-Gelir-Miktar-Lokasyonları ile ilgili bütün proje detaylarının tek bir A4 çıktısında alabilme

TILOS Ne – Nezaman – Nerede – Ne Kadar – Kim – Nasıl ile başlayan sorulara cevap vermek için geliştirilmiş proje planlama ve kontrol mühendislik çözümüdür ve bunların tamamını tek bir raporla aynı anda sunar. TILOS ile hazırlanmış bir iş programını A4 çıktısı olarak yanınıza alıp, projede yeralan, bütün paydaşların katıldığı bir toplantıya girdiğinizde, size gelebilecek zaman, kapsam, gider, gelir, malzeme, ekipman, insan kaynağı ile ilgili bütün sorulara herhangi bir belge yada yazılıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla cevap verebilirsiniz.

En optimum planlama senaryosunu bulmanıza yardımcı olur

Büyük ulaştırma ve altyapı projeleri ihaleleri genelikle tasarım ve mühendislik işlerininde yüklenici kapsamında olan işlerdir. TILOS planlamaya başlamak için çok fazla proje verisinin elinizde olmaması durumunda hızlı ve kolayca bir kaç saat içinde farklı senaryolar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu senaryoları proje ekibinizle tartışıp, görsel, kolay anlaşılır ve etkili sunum özellikleri ile uygun senaryoya ulaşmanızda yardımcı olur. Ayrıca TILOS BoQ  mantığı ile bütçe planlaması yaptığından dolayı sisteme yaklaşık metraj be birim fiyatların girilmesi durumunda hızlı bir şekilde proje maliyetinize ulaşıp, aylık nakit akış diyagramlarını görmenize yardımcı olur. Kabul edilen senaryoya birim adam saatlerin girilmesi size ihtiyaç duyacağınız kaynak türlerini, zamanları ile birlikte hangi mesafede kaç adet olacağını otomatik olarak çıkartır. Diğer bir değişle TILOS istendiğinde sisteme mevcut kaynak sayınızı girerek yapacağınız metrajı, istendiğinde toplam metrajları girerek ihtiyaç duyacağınız kaynakların sayılarını size verir.

Sizin sektörünüz için geliştirilmiştir ve sizinle aynı dili konuşur.

Kritik yol mantığı kurulumunda standart proje yönetim yazılımları ile aynı özelliklere sahip olmanın yanında, sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş aktivite bağlantıları kurmanıza yardımcı olur. Örnek olarak 3+400km yol dolgusu işlemlerine, kazı ekibi 5+100km ye ulaştığı zaman başlansın, yada kazı işlemlerinin %30 u tamamlandığında dolgu aktiviteleri başlasın, yada stabilizasyon işleri ve asfalt kaplama işleri arasında en az 500m lik bir mesafe olsun. Metro tünel işlerinde iki yönden yapılan kazılarda TBM kapasitelerine göre en uygun buluşma noktasının belirlenip, uygun istastonun belirlenmesi yada TBM leri çıkartacak şaft noktasının belirlenmesidir. Sektörünüze yönelik bu özellikler kaynaklarınızı en optimum olarak kullanmanıza yardımcı olacağı gibi, projelerinizi doğru planlayıp, risklerinizi minimuma indirir.

Farklı Aşamalarda Tilos Kullanımı


Dizayn Aşaması /Yapılabilirlik

TILOS ekranda planlama çizerek  hızlı ve düzgün bir biçimde planlama yapmanızı sağlar. Bu şekilde  yaptığınız değişiklikleri hemen ‘doğal’ değişiklikler grafiklerinde inceleyebilirsiniz.

İhale ve Sözleşme aşamasında

TILOS teklifinizin iyi bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Bu sizin ihale ve sözleşme usulünü bildiğinizi belgeler,  projeyi istenilen zamanda teslim edebilecek beceriye sahip olduğunuzu gösterir. Yol hakkı boyunca tuzaklar ve çelişkili süreçler, önceden uyarı seçeneği ile, erken planlama aşamasında size kolaylık sağlayacaktır.

İnşaat Yürütme

TILOS farklı hedef grupları için detaylı planlar oluşturmanıza olanak sağlar. Maliyet ve kaynak raporları operasyonel planlama ve saha inşaatını yönetme konularında  size destek sağlar. İmar sahasının karmaşıklığı daha erişilebilir ve kontrol edilebilir hale gelir.

Belgelendirme: Her bir görevden ayrıntılı ilerleme raporu alarak, güncel bir özet elde edilir.  Bu size sorun çözümü esnasında önemli bir avantaj sağlar.

Aksamalar, Hedefler ve Hakediş Yönetimi

Planlanan programdaki değişiklik ve aksamaları kaydedip, analiz ederek, iddiaların hazırlanması ve savunulması aşamasındaki etkilerini göstermektedir.

Zorlu müzakereler esnasında TILOS, görsel gücünün tam etkisini en verimli biçimde kullanmaktadır.