Doğrusal Projelerde Planlama ve Kontrol için TILOS Eğitimi
TILOS Hakkında Genel Bilgi

Doğrusal projeler olan otoyol, demir yolu, metro, tünel, köprü, boru hattı, altyapı projelerini diğer inşaat projelerinden ayıran en büyük özelikleri sadece zaman kriterinin değil, lokasyon kavramının da büyük önem taşımasıdır. Standart bina projeleri ayni lokasyonda dikey yapılan projelerdir. Ancak doğrusal projeler bir hat üzerinde proje süresi boyunca farklı lokasyonlarda imalat yapılmasını gerektirmektedir. Proje yöneticileri ve çalışanları doğrusal projelerde sadece ‘Ne zaman’ sorusuna değil aynı zamanda ‘Nerede’ sorusuna da cevap aramaktadırlar.
İşinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilmek için TILOS size birçok önemli avantaj sağlamaktadır:
– Doğrusal Planlama, geleneksel kritik yol analizi ve çubuk diyagram metodlarına göre daha gerçekçi bilgiler verir.
– Planlanan islerin hem lokasyon hem de zaman bazında takip edilmesini sağlar.
– Ekiplerin ve kaynakların iş programında grafiksel olarak göstererek sahadaki ekiplerin hareketlerini anlamanızı ve kolayca değiştirmenizi sağlar.
– Planlama hatalarını azaltır.
– Proje ekibinin is programını anlamasını sağlar.

Kursun Amacı: Planlı ve yapılandırılmış bir yolla yazılımı ve fonksiyonlarını kolayca öğrenecek ve 2 aşamalı eğitim sonunda Tilos programına hâkim olacaksınız.

Başarılı Projelerin Arkasındaki Güç: Powerproject
Powerproject Hakkında Genel Bilgi

Powerproject proje, portföy, kaynak ve maliyet yönetimi yazılımı olarak dünya çapında faaliyet gösteren 1988 yılından itibaren mühendislik, enerji, elektrik, yapı, kamu sektörü gibi alanlarda 60,000’den fazla aktif kullanıcısı olan, İngiliz menşeili önde gelen uluslararası proje, portföy ve 4 Boyutlu BIM yazılım sistemidir. Powerproject proje ve portfolio yönetiminde 25 yıllık deneyime sahip, 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve ister kolay, ister karmaşık olsun, tüm projelerde rol tabanlı çözümler sunabilecek mimariye sahiptir. Powerproject proje yönetim alanında dünyadaki geçerliliği olan pratikleri kapsayan kurumsal uygulamalar için tasarlanmıştır. Çözümümüz PMI ve Prince2 gibi uluslararası proje yönetim standartlarında belirtilen şartnamelere uygun olarak üretilmiştir ve belirtilen her türlü süreçlerini desteklemedir.
İşinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilmek için Powerproject size birçok önemli avantaj sağlamaktadır:
– Merkezi optimum verimlilik için tüm projeleri yönetme
– Mobil cihazlar ile kolaylıkla ilerleyişi güncelleme imkanı
– Tekrarlayan görevleri planın aynı satırı içerisinde görme
– Diğer yazılımlar ile kolay aktarım sağlama
– Basit bir uygulama ile projeleri 3D modellere bağlama
– Program planlarında ortak çalışma için Enterprise sürümü
– Gecikmeden kaynaklanan hak talepleri karşısında daha iyi korunma
– Projelerin üstün sunumu ve basit baskı alma

Kursun Amacı: Planlı ve yapılandırılmış bir yolla yazılımı ve fonksiyonlarını kolayca öğrenecek ve 2 aşamalı eğitim sonunda Powerproject programına hâkim olacaksınız.

Doğru Projeleri Planlamanın ve Gerçekleştirmenin Kolay ve Ekonomik Yolu: Primavera P6
Primavera P6 Hakkında Genel Bilgi

Primavera P6, kurumsal ölçekli proje yönetimi ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş ve ilişkisel veri tabanları üzerinde çalışan bir üründür. Proje kontrolü için gerekli olan bilgilere merkezi bir noktadan ulaşmayı, çeşitli yerlerde çalışan proje ekiplerini koordine etmeyi sağlar. Primavera P6 tekil olarak projelerinizin başarısını sağlamanın ötesinde, proje portföyünüzün ve kaynaklarınızın, stratejik hedeflerinize doğru başarıyla yöneltilmesine yardımcı olur. Piyasadaki en gelişmiş proje yönetimi ürün olan Primavera, ortak veritabanını paylaşan, rol tabanlı araçlardan oluşmaktadır.
İşinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilmek için Primavera P6 size birçok önemli avantaj sağlamaktadır:
– Primavera P6 ölçeklenebilir, çok kullanıcılı, çok projeli bir yazılımdır ve yüzlerce projeyi ve binlerce kaynağı, yüzbinlerce aktiviteyi destekler.
– Enterprise Project Structure (EPS) ile projeleri hiyerarşik bir yapıda organize eder.
– Gantt, PERT, Kaynak Kullanım Profilleri/Tabloları, Aktivite Kullanım
– Profilleri/Tabloları, Trace Logic, WBS şeması, İzleme Görünümleri
– Organize kırılım yapısı (OBS)
– Hiyerarşik kaynak kütüğü (RBS)
– Proje dokümanları…
Kursun Amacı: Planlı ve yapılandırılmış bir yolla yazılımı ve fonksiyonlarını kolayca öğrenecek ve 2 aşamalı eğitim sonunda Primavera P6 programına hâkim olacaksınız.

Asta Powerproject Eğitimi
CostOS Eğitimi
Yapı Merkezi Tilos Eğitimi
ERG İnşaat Tilos Eğitimi